headerphoto

Deze leertherapie wordt niet meer gegeven

Leertherapie in een groep. Aandachtgerichte Cognitieve therapie (MBCT) is bij uitstek geschikt als leertherapie. Immers met behulp van deze methode leert de aankomende cognitieve gedragstherapeut zichzelf neutraal te observeren. Zonder oordeel te onderzoeken welke gedachten en gevoelens zich aandienen en aanleiding vormen tot handelen, tot al of niet functioneel handelen. Juist het trainen van een neutrale en aandachtige oberserverende houding naar het eigen denken en voelen stelt de cognitieve gedragstherapeut in staat om neutraal en zonder oordeel het overte gedrag van de client en zijn reacties daarop te beschouwen.

Inmiddels heeft Willem Fonteijn sinds maart 2005 een groepsleertherapie op basis van Aandachtgerichte Cognitieve Therapie aan ruim 360 cognitieve gedragstherapeuten in opleiding gegeven. Sinds 2008 verzorgt Willem de leertherapie met Sultana Fonteijn. Sultana is een ervaren mindfulness trainer.

Deze leertherapie is erkend door de VGCt en de NVP.

De deelnemers zijn zeer enthousiast en rapporteren heilzame veranderingen in hun professionele houding, in hun grondhouding als psychotherapeut. Er is meer empathie, meer aandacht, meer acceptatie en meer accuratesse in het therapeutisch handelen.